Top
19.054726 72.83693700000001

Timeline

 , ...

మానసికమైన, శారీరకమైన మరియు ఆధ్యాత్మికమైన ఆరోగ్యం కోసం మన తాత ముత్తాతలు నుండి మన నాన్నలు వరకు తరాలు తరబడి యోగా ఆచరించబడుతోంది. జీవితంలో మంచి ఆరోగ్యం కోసం మీ కుటుంబంలో పెద్దలు నుండి ఇప్పుడు ఒక కూల్ ఉపాయం. #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 02 May 2020 5:37 PM
 ...

ತಲೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಚಾಂಪಿ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಮಸ್ಸಾಜ್ ಭರವಸೆಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 29 Apr 2020 8:56 PM
 ...

ചംപി അല്ലെങ്കിൽ തലയുഴിച്ചിൽ തലവേദനയും സമ്മർദ്ദവും അകറ്റുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വെറും വിശ്രാന്തി പകരുന്നതിന് തലമുറകളായി പരിശ്രമിച്ചും പരീക്ഷിച്ചും പോരുന്ന ഫോർമുലയാണ്. ഇത് മുതിർന്നവരുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കുന്നതിനും ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള അവരുടെ പരിഹാരങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നു പഠിക്കാനുമുള്ള ശരിയായ സമയമാണിത്. #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 29 Apr 2020 8:54 PM
CHAMPI , ...

CHAMPI हमारे यहाँ सदियों से चम्पी या तेल मालिश, सरदर्द, तनाव और थकान से शरीर को मुक्त करने के लिए एक अचूक नुस्खा माना जाता है। आज का यही समय बिल्कुल ठीक है, अपने बड़ों से रोज़ाना की परेशानियों को दूर करने की सीख लेने का। #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 29 Apr 2020 8:58 PM
 , ...

తలనొప్పులు, ఒత్తిడి లేదా కేవలం విశ్రాంతి కోసం తరాల తరబడి చంపి లేదా తల మర్దనా ప్రయత్నించబడిన మరియు పరీక్షించబడిన సూత్రం. రోజూవారీ సమస్యలకు మన పెద్దలు చెప్పిన పరిష్కారాలు నుండి బంధాన్ని ఏర్పర్చుకుని మరియు నేర్చుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 29 Apr 2020 8:56 PM
 , ...

মাথা ব্যথা, স্ট্রেস এরানো অথবা শুধুই আরামের জন্যে, প্রজন্ম ধরে চাম্পি অথবা হেড ম্যাসাজ একটি উপায়দায়ক এবং প্রমাণিত পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি আমরা আমাদের বড়দের থেকে শিখি এবং তাদের সাথে মিলেমিশে প্রতিদিনের সমস্যার সমাধান করার এইটাই সঠিক সময়। #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 29 Apr 2020 8:54 PM
CHAMPI or head massage has been the tried and tested formula across generations, to beat headaches, stress or simply to rela...

CHAMPI or head massage has been the tried and tested formula across generations, to beat headaches, stress or simply to relax. This is just the right time to bond and learn from our elders their solutions to everyday problems #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 29 Apr 2020 8:56 PM
 , , ...

தலைமுறை, தலைமுறையாக தலைவலி, மன உளைச்சல் மற்றும் உடல் சோர்வை போக்கும் அருமருந்தாக இருந்து வருகிறது எண்ணெய் மசாஜ். தினக் கவலைகளிலிருந்து உங்கள் உடல்நலனை காக்கும் இதனை பெரியோரிடம் இருந்து கற்க இதுவே சரியான தருணம். #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey #LockdownLearnings #HappyToStayIn #COVID19 #SeeTheBrightSide #StayHomeStaySafe #Essco #AcrossGenerations #JaquarGroup #MazbootRishtey

Posted on : 29 Apr 2020 8:55 PM
In the holy month of Ramzan , let your prayers reach straight to the almighty In the holy month of Ramzan , let your prayers reach straight to the almighty Play this video on facebook

In the holy month of Ramzan , let your prayers reach straight to the almighty. May he blesses all and we come out of this crisis soon. #HappyRamzan #SafetyPrayers #happytostayin #HappyRamzan #SafetyPrayers #happytostayin

Posted on : 25 Apr 2020 9:48 AM

Categories

 • Bathroom Supply Shop
 • Bath And Kitchen Faucet
 • Bathroom Fitting
 • Sanitary Ware
 • Bathroom Accessory

Tags

 • Bathroom
 • Faucets
 • Taps
 • Bathroom Remodelling
 • Showers
 • Sanitaryware
 • Design Your Bathroom
 • Home Improvements
 • Bathroom Sanitary Ware
 • Flush System For Toilet
 • Kitchen Faucets India
 • Maze Shower
 • Modern Shower Enclosures
 • Rain Shower
 • Shower Cabins
 • Shower Steam Room
 • Steam Cabins
 • Thermostatic Mixers
 • Toilet Flush System
 • Bathroom Flush
 • Bathroom Showers
 • Flush System
 • Flushing System
 • Thermostatic Bath Shower Mixers
 • Shower Systems
 • Toilet Flush
 • Sanitary Ware Brands
 • Electric Water Heater
 • Waterfall Faucet India
 • Luxury Shower Heads
 • Sanitary Ware Company
 • Bathroom Taps
 • Luxury Bathroom Accessories
 • Instant Water Heater
 • Water Heater
 • Designer Bathroom Accessories India
 • Steam Bath
 • High-Quality Bathroom Accessories
 • Steam Shower
 • Sanitary Ware Suppliers India
 • Best Water Heater In India
 • High-End Bathroom Fixtures
 • Exclusive Bathroom Accessories
 • Bathroom Fixtures
 • Thermostatic Faucet
 • Accessories
 • Whirlpools
 • Bath Tubs
 • Shower Panels
 • Shower Enclosures
 • Saunas
 • Spas

NearbyJaquar Dealers

 • +912226127671
 • Opp Grass Hooper Hotel
 • Open until 07:30 PM
 • +912229200109
 • Open until 09:00 PM
{"62419":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62419","62162":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62162","62163":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62163","62164":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62164","62165":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62165","62166":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62166","62167":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62167","62168":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/62168","61884":"https:\/\/dealers.jaquar.com\/jaquar-authorised-dealer-fida-ceramics-bathroom-supply-shop-bandra-west-mumbai-26046\/TimelineDetails\/61884"}